6 redenen waarom het goed is om bewegend leren in te zetten

Wat is bewegend leren?

Dat is een vraag, waar je meerdere antwoorden op kunt geven. Volgens sommigen betekent bewegend leren dat cognitieve activiteiten (zoals instructie of verwerking) worden afgewisseld met bewegingsactiviteiten. Bijvoorbeeld; na een instructie eerst 10 minuten intensief bewegen vóórdat men aan de verwerking begint. 

Volgens anderen betekent het dat de cognitieve activiteit samengaat met de bewegingsactiviteit. Bijvoorbeeld; sommen springen.

Bewegend leren rekenen hinkelbaan tafel van 4

Wetenschappelijk onderzoek bewegend leren

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek

Omdat bewegend leren de laatste jaren flink toe neemt, zijn er nog niet zo veel resultaten bekend van wetenschappelijk onderzoek. Wat er tot nu toe bekend is, is dat het een positieve invloed lijkt te hebben. Toch zijn die resultaten ook wisselend wat tot nu toe wordt toegeschreven aan de verschillende onderzoeksmethodieken en het onderzoeken van een verschillende doelgroep. Hoe groot die positieve invloed lijkt te zijn mag dan nog niet duidelijk zijn, toch zijn er voldoende relevante voordelen te noemen. 

Wellicht niet allemaal wetenschappelijk, maar bewijs voor negatieve resultaten is er ook niet
..


Persoonlijk ben ik groot voorstander van bewegend leren waarin de cognitieve activiteit samengaat met de bewegingsactiviteit, maar elke vorm van beweging met leren juich ik toe. Hieronder 6 argumenten waarom je vandaag nog zou moeten starten met bewegend leren:

1. Bewegen is gezond voor je lijf

Een open deur, maar wel een feit! Of de leerprestaties nu verbeteren of niet, het is hartstikke gezond om te bewegen. De hartstichting geeft de volgende voordelen voor bewegen; het vermindert stress en maakt je hoofd leeg, na beweging voel je je fitter en energieker, je slaapt beter, je gewicht blijft op peil en het verlaagt je bloeddruk. Dat zou al reden genoeg moeten zijn om vandaag nog ‘op te staan’ en te starten met bewegend leren!

Bewegen is gezond voor je lijf

2. Bewegen is goed voor de hersenen

Zoals de hersenstichting aangeeft; “Bewegen is goed, meer bewegen is nog beter”. Bewegen is dus ook goed voor de hersenactiviteit. Het verrichtte onderzoek aan de universiteit van Illinois door professor Charles Hillman, toont het verschil in hersenactiviteit aan na 20 stil zitten en na 20 bewegen. Trek zelf je conclusie maar!

Hersenactiviteit na 20 min bewegen - effect bewegend leren op de hersenen

Bewegend leren vinden kinderen veel leuker

3. Kinderen vinden het veel leuker!

Als we dan met z’n allen zo ons best doen, om de kinderen betrokken en gemotiveerd te krijgen (of te houden), dan moeten we misschien ook eens iets verder dan het ‘geijkte’ kijken. Resultaten zijn blijkbaar ontzettend belangrijk en dat mag dan ook wat kosten om die weer ‘op peil’ te krijgen. Nieuwe methodes omdat deze niet meer goed aansluiten, is geen probleem. Geld / budget om bewegend leren goed vorm te geven is in veel gevallen dan weer wĂ©l een probleem. Wat overblijft is een gemotiveerde leerkracht die (ongemotiveerde?) kinderen enthousiast moet krijgen om op een stoel een werkboek door te akkeren en daarbij ook nog eens moet zorgen dat ze steeds beter presteren
. 


4. Zorg voor variatie

Niets is zo dodelijk als altijd hetzelfde (zelfs voor bewegend leren!). Al is een activiteit nog zo leuk, er komt een moment en dan is de koek op. Zorg daarom voor voldoende variatie. Zeker wanneer je weinig werkt met bewegend leren want na 20 minuten luisteren is de concentratie-spanne op. Gooi er daarom eens wat energie tegenaan! Dan kunnen ze weer even. 

Zorg voor variatie in je onderwijs - concentratiespanne 20 minuten - bewegend leren

5. Door te bewegen onthoud je beter

Wanneer de hersenen goed doorbloed worden, ontvangen ze ook meer voeding en zuurstof en wordt de verbinding tussen de hersencellen sterker. Bepaalde hersendelen lijken meer te profiteren van de beweging. Het hersendeel om informatie te verwerken bijvoorbeeld. De cognitieve functies als aandacht, begrijpen / redeneren / leren en het geheugen in het algemeen, profiteren hiervan.

Natuurlijke bewegingsdrang kinderen en bewegend leren

6. Voorzien in behoefte

Kinderen hebben een natuurlijke bewegingsdrang. Vanaf de basisschool wordt deze langzaam beperkt tot ze vanaf groep 3 aan een tafeltje 'horen' te zitten. Door bewegend leren met regelmaat in te zetten, kom je de kinderen tegemoet in deze behoefte.


Zes redenen waarom ik (en ik hoop jij nu ook!) enthousiast wordt van bewegend leren.

Mis je nog een goede reden die hiertussen zou moeten staan? Laat het me weten!